O nas

DK Finanse Biuro Rachunkowe

Prowadzimy usługi biurowe oraz inne usługi jakie wymagają pomocy Biura Rachunkowego i udzielamy pomocy prawnej.

Po podpisaniu umowy z naszym biurem, po stronie Klienta, jest tylko rzetelne dokumentowanie zdarzeń gospodarczych związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Wystarczy tylko raz w miesiącu zebrać wszystkie zgromadzone dokumenty. Sposób dostarczenia dokumentów do nas jest do uzgodnienia. Możemy również samodzielnie odebrać dokumenty od naszych Klientów.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Księgi handlowe

– prowadzenie i przechowywanie przez biuro ewidencji księgowej,
– prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się: odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług, ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje wyposażenia,

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

– prowadzenie i przechowywanie przez biuro następującej dokumentacji podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej,

Ryczałt ewidencjonowany

– prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej: ewidencji ryczałtu, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej,

Kadry i płace

– prowadzenie ewidencji pracowników,
– prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych,
– prowadzenie dla pracowników całości spraw wynikających ze stosunku pracy,
– rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie,
– rejestracja zwolnień lekarskich,

Co nas wyróżnia?

Nasze doświadczenie, wiedza i umiejętności

Terminowość

Elastyczność

Bezpieczeństwo

Zaangażowanie

Wiedza i doświadczenie

Umiejętności