Ryczałt ewidencjonowany

  • prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej: ewidencji ryczałtu, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.