Podatkowa księga przychodów i rozchodów

  • prowadzenie i przechowywanie przez biuro następującej dokumentacji podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji dla celów podatku od towarów i usług, ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia, dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.